Afgelopen week is er enige roering ontstaan in de media betreffende de status van de AED’s die in gebruik zijn. Terecht wordt er gewezen op onderhoudscontracten voor de geplaatste apparatuur.

Tijdens dit onderhoud worden de volgende werkzaamheden gedaan:
1. Kalibratie van de AED, incl. uitlezen van alle zelftestrapporten
    – Impedantietest elektroden
    – LCD screentest
    – Test energieafgifte
    – Batterijtest
    – Test voiceprompts
2. Inspectie randapparatuur wordt conform fabrieksspecifiacties uitgevoerd
3. De afnemer ontvgangt een statusrapport per AED (serienummer)
4. Gratis software update, indien nodig

Onderhoud wordt door ons eenmaal in de twee jaar uitgevoerd. Wanneer men ervoor kiest om geen onderhoudscontract af te sluiten moet de AED op zijn minst eenmaal in de vier jaar gecontroleerd en onderhouden worden. Hiervoor kan AED Solutions een prijs afgeven wanneer dit wenselijk is.

Dit alles heeft te maken met de levensduur van de AED’s . Een AED die goed onderhouden is gaat in de regel tussen de acht en tien jaar mee. Daarna adviseert de producent om de apparatuur te vervangen.

Een volledig onderhoudscontract kost €10,- per maand en wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar met een jaarlijkse facturering. De meeste AED’s die door ons zijn aangeleverd hebben een onderhoudscontract aangezien dit op termijn altijd goedkoper is dan losse onderhoudsbeurten.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>