Banner week van de RI&E 2019

Deze week is het al voor het 5e jaar op rij de week van de RI&E. De week van de RI&E is een initiatief van steunpunt RI&E en vindt dit jaar plaats van 17 t/m 21 juni 2019. In dit 5e jaar wordt er extra aandacht gevraagd voor het voorkomen van beroepsziekten door werkzaamheden op de werkvloer. Voor organisaties met minimaal 1 werknemer in dienst is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een verplichting vanuit de Arbowet.

Dit jaar wordt er vooral aandacht besteedt aan risico’s en zaken die niet direct tot uitval leiden maar op de lange termijn tot klachten en beroepsziekten leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en preventie middelen voor calamiteiten. Ook deze risico’s worden vanzelfsprekend in kaart gebracht door middel van de RI&E. Door adequaat in te spelen op de risico’s en maatregelen te treffen kunnen werknemers beschermd worden tegen langdurig werk met risicovolle stoffen of zwaarder lichamelijk werk.

Wat doet u of wat heeft u gedaan aan de veiligheid binnen uw organisatie?

AED Solutions kan u helpen met het opzetten of vernieuwen van de RI&E, door middel van de BHV-Scan. Zo is uw organisatie voorbereid op de risico’s en kunnen er direct maatregelen getroffen worden op de risico’s te beperken. Ook in het treffen van maatregelen kan AED Solutions u helpen door de benodigde materialen te leveren. AED Solutions kan uw organisatie volledig ontzorgen op het gebied van bedrijfsveiligheid en -hulpverlening.

Vraag nu een BHV-Scan aan


Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>