Een nazorgcontract ontzorgt
Wordt uw organisatie geconfronteerd met een ingrijpend voorval op de werkvloer, zoals een reanimatie bij een werknemer, dan is gestructureerde opvang een eerste vereiste. Het doel hierbij is tweeledig: het voorkomen van ziekteverzuim door de bevordering van ‘gezonde’ traumaverwerking en het vroegtijdig signaleren en aanpakken van verwerkingsproblemen. Wij werken samen met een bureau wat gespecialiseerd is in het signaleren van vroegtijdige verwerkingsproblemen.

Indien de AED is ingezet, valt binnen dit nazorgcontract:
– Dezelfde dag telefonisch contact en er wordt direct een afspraak gemaakt
– Binnen 2 dagen een evaluatiegesprek (als daar behoefte aan is)
– Uitlezen van de apparatuur
– Het hartfilmpje wordt aan de behandelend cardioloog aangeboden
– Vervangen van de batterij (indien nodig) en elektroden

Meer informatie?
Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.