Bedrijfsnoodplan? AED Solutions schrijft het voor u!

Een Bedrijfsnoodplan is een beschrijving van maatregelen en voorzieningen die een bedrijf opstelt om effecten van calamiteiten te minimaliseren en/of te bestrijden.Een Bedrijfsnoodplan bevat de maatregelen die nauwkeurig bepalen onder welke omstandigheden, onder wiens leiding en langs welke weg de aanwezigen een object moeten verlaten. Calamiteiten die aanleiding kunnen zijn tot het ontruimen zijn o.a. brand en bommelding, etc. Dit BNP beschrijft de organisatie van melding, alarmering, communicatie en het verzamelen op een veilige plaats. Het Bedrijfsnoodplan is geschreven conform de NEN 8112 / NEN 4000, de Nederlandse Normalisering.Het is de bedoeling dat het Bedrijfsnoodplan een “levend” document is en een vast onderdeel vormt binnen het beleidsmatige stelsel van procedures en maatregelen die het Hoofd BHV in overleg met de direct betrokkenen, neemt om de veiligheid en het welzijn van alle aanwezigen te bevorderen.

We hebben veel ervaring in het opstellen, implementeren en onderhouden van bedrijfsnoodplannen.

Interesse of meer informatie?
Neem contact met ons op

Logo AED Solutions