Elke week krijgen ongeveer 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Hiervan vindt 70% van de gevallen plaats in de woonomgeving. Nu overleeft, afhankelijk van de regio, naar schatting gemiddeld 10%. Door snel de juiste acties te nemen kan het overlevingspercentage omhoog. Hoe meer mensen weten hoe ze moeten reanimeren, hoe een AED werkt en aangemeld zijn bij een Reanimatie Oproep Systeem, hoe meer levens gered worden.

Buurt AEDSolutions streeft naar een (hart)veilige en adequate hulpverlenende werk- en leefomgeving en wil de overlevingskans na een plotselinge hartstilstand landelijk verbeteren. Hiervoor is een landelijk dekkend Reanimatie Oproep Systeem, voldoende AED’s en voldoende burgerhulpverleners nodig.

START EEN ACTIE IN JOUW BUURT MET BUURT AEDSOLUTIONS

Voorlichting en begeleiding

Jouw buurt koopt een AED, en dan? Hoe werkt deze AED? Hoe moet de AED worden aangemeld bij het oproepsysteem? Hoe werkt dit oproepsysteem? Allemaal vragen waar wij jouw buurt in kunnen begeleiden.

Onderhoud en service voor een totale ontzorging

Een AED moet in geval van nood klaar zijn voor gebruik. Het is daarom belangrijk dat een AED tussentijds wordt onderhouden. Met een onderhoudscontract is jouw buurt te allen tijde verzekerd van een goed functionerend en veilig apparaat. Het onderhoud en servicecontract is optioneel toe te voegen aan het Buurt AEDSolutions pakket