AED Solutions streeft naar optimale klanttevredenheid en minimale milieu belasting door de milieu risico’s van haar bedrijfsvoering te beheersen en te minimaliseren en te verbeteren middels haar excellente milieumanagementsysteem, naast het voldoen aan alle wet- en regelgeving. De eisen en wensen van onze klanten, zijn naast de wettelijke eisen, als hoogste prioriteit in onze bedrijfsprocessen verankerd.

Bedrijfsprocessen
Wettelijke milieu eisen, milieu beleid, milieu planning en milieu risico analyses zijn vaste onderdelen in al onze bedrijfsprocessen, producten, diensten en activiteiten. Door middel van periodieke milieu risico analyses worden de milieu risico’s voor alle vormen van vervuiling door ons beoordeeld: lucht, water, afval, bodem, energie, grond- en hulpstoffen, geluid en veiligheid. Op periodieke tijden beoordeelt onze directie alle milieu aspecten van onze bedrijfsprocessen, producten, diensten en activiteiten. Risico verlagende maatregelen worden continue geïmplementeerd en geborgd in het overzicht van beheersmiddelen en in al onze bedrijfsprocessen en activiteiten. Op periodieke tijden worden deze maatregelen gecontroleerd en daar waar nodig aangescherpt.

Kwaliteitsmanagement
Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op het EFQM model, welk door meer dan 30 duizend bedrijven in Europa als leidraad gebruikt wordt voor het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. Onze excellente kwaliteit verhogende bedrijfsprocessen zijn beschreven en bekend bij al onze medewerkers. De kwaliteit van al onze bedrijfsprocessen, producten, diensten en activiteiten worden continue bewaakt en vastgelegd via de prestatie-indicatoren. Door middel van periodieke evaluatie van deze prestatie-indicatoren verzekeren wij onze klanten van consistente kwaliteit op alle gebieden. Onze bedrijfsprocessen, producten, diensten en activiteiten worden continue verbeterd door interne (alsook externe) verbeterteams.
Logo AED Solutions