CRKBO
Doordat RescueMate/AED Solutions CRKBO geregistreerd is, is het mogelijk de BTW vrij te factureren. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.CRKBO – erkend
Per 1 juli 2010 is bepaald dat “niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs” met btw belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Om die erkenning te verkrijgen werden wij onderworpen aan een audit. Deze audit richt zich op de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:
» zorgvuldigheidsbeginsel
» rechtszekerheidsbeginsel
» redelijkheidsbeginsel
» betrouwbaarheidsbeginsel
» kenbaarheidsbeginsel

Het resultaat van de audit was positief, waarmee RescueMate/AED Solutions een CRKBO-erkend opleidingsinstituut is en officieel is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Door middel van deze erkenning is het mogelijk om alle opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Erkend opleidingsinstituut NRR/BRC/ERC
AED Solutions voldoet aan alle criteria die zijn opgenomen in het reglement ‘erkenning opleidingsinstituut’ van de NRR/BRC/ERC. Een opleidingsinstituut met deze erkenning heeft de opleiding zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om instructeurs en hulpverleners op te leiden volgens de eisen van de NRR.Wij zijn een NRR/BRC/ERC erkend opleidingsinstituut voor de opleidingen:
» BLS-, AED- en PBLS-hulpverlener
» BLS- en AED instructeur

Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening
AED Solutions voldoet aan alle eisen die het NIBHV aan een opleidingsinstituut stelt en geeft hiermee de garantie dat onze cursisten een kwaliteitsopleiding volgen.

Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis borgt de kwaliteit van de examens door gebruik te maken van eindtermen, examenreglement, protocollen, evaluaties en inzet van consulenten. Op basis van analyse van het gehanteerde kwaliteitssysteem is AED Solutions in het bezit van het Keurmerk voor kwaliteit voor het toepassingsgebied certificering en examinering.