Heeft u een vraag? De meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden vindt u hieronder.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Algemene vragen

Wat is het verschil tussen de BHV-opleiding en EHBO cursus?
Een BHV’er leert ongelukken te voorkomen, beginnende brand te bestrijden, spoedeisende eerste hulp te verlenen en duidelijk te communiceren met de professionele hulpdiensten. Bij een EHBO-cursus is geen brandbestrijding, ontruiming en communicatie inbegrepen maar wordt dieper ingegaan op (spoedeisende) eerste hulp.

Wat is het verschil tussen e-learning en e-practise?
De huidige e-learning is meestal een vertaalslag van het papieren lesboek waarbij de theorie gescheiden van de praktijk wordt aangeboden. Met e-practise (via de RescueMate® EID of RescueMate® App.) wordt de theorie en praktijk gelijktijdig geoefend waardoor het leerrendement maximaal is.

Waarom een BHV-opleiding e-practise volgen?
Onderzoek toont aan dat de kennis en vaardigheden na het volgen van een reguliere BHV-opleiding binnen drie maanden is weggeëbd of zelfs vergeten. Door gebruik te maken van de diensten van het RescueMate-platform, is dit verleden tijd. Uw kennis blijft via deze methode het hele jaar up-to-date en de cursist kan tussentijds trainen. Hierdoor worden medewerkers zelfverzekerder in hun rol als BHV’er.

Ben ik als werkgever verplicht BHV’ers in dienst te hebben?
Om de gevolgen van brand en letsel te beperken is iedere werkgever/vereniging verplicht bedrijfshulpverlening te regelen en voldoende BHV-kennis in huis te hebben om doeltreffend te kunnen handelen.

Hoe weet ik hoeveel BHV’ers er in mijn bedrijf aanwezig moeten zijn?
In de Wet staat dat er altijd voldoende BHV-kennis aanwezig moet zijn. Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor bezoekers, medewerkers en andere personen die zich in uw bedrijfspand bevinden. Hoeveel BHV’ers er nodig zijn wordt duidelijk door een BHV-scan van uw bedrijf. Wij kunnen deze BHV-scan volledig voor u uitvoeren.

Ben ik als werkgever verplicht een AED (Automatische Externe Defibrillator) te hebben?
Nee, dat bent u niet verplicht. Het is wel verstandig om een AED in het bedrijf te hebben. De AED verhoogt de overlevingskans van een persoon met een hartstilstand aanzienlijk.

Vragen over herhalingsopleiding

Hoe vaak moet een BHV’er op herhaling?
De richtlijnen geven minimaal 1x per twee jaar aan. Verstandig is minimaal 1x per jaar een cursus te volgen om het kennisniveau op peil te houden.

Hoe vaak moet een EHBO’er op herhaling?
Het diploma heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Door jaarlijks deel te nemen aan de herhalingstraining zorgen EHBO’ers ervoor dat zij op het vereiste competentieniveau blijven om in aanmerking te komen voor verlenging van het EHBO diploma.

Vragen over diploma en certificering

Wordt de BHV-opleiding van RescueMate afgesloten met een officieel NIBHV- of Oranje Kruis examen?
U kunt zelf kiezen voor het NIBHV of RescueMate certificaat. Wij kunnen beide certificaten verzorgen. Het Oranje Kruis diploma wordt afgegeven als de cursist het EHBO-examen heeft gehaald of competent is.

Wordt de opleiding Reanimatie en AED hulpverlener afgesloten met een officieel certificaat?
DDe cursist wordt na competentie gecertificeerd met een certificaat van RescueMate of een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad/ERC/BRC.

Wordt de opleiding Reanimatie en AED instructeur afgesloten met een officieel certificaat?
De cursist wordt na competentie gecertificeerd met een certificaat van de NRR/ERC/BRC.

Is er een examen aan het einde van de BHV herhalingsopleiding?
Nee, er is geen examen. Uw verrichtingen worden beoordeeld op de juiste kennis en attitude. Wanneer u de oefeningen goed doorloopt wordt de geldigheid van uw certificaat verlengd.

Vragen over opleidingslocatie

Kan ik deze opleiding volgen op de eigen locatie?
Alle aangeboden opleidingen/ trainingen zijn zowel bij RescueMate als op de eigen locatie te organiseren. Een ontruimingsoefening kan ook in een opleidingscentrum worden georganiseerd.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.


Bekijk ook
» RescueMate BHV basisopleiding
» Instructeur Eigen Organisatie
» BLS-AED hulpverlener
» Ontruimingsoefening
» Maatwerktrainingen
» Vraag en antwoord