Missie
Ieder mens heeft recht op adequate hulpverlening in acute noodsituaties. AED Solutions stelt iedereen in staat deze hulp te verlenen tot de tijd dat de professionele hulp het kan overnemen.

 
Visie
AED Solutions streeft naar een (hart)veilige en adequate hulpverlenende werk- en leefomgeving voor zowel de zakelijke als particuliere markt en wil de overlevingskans na een plotselinge hartstilstand wereldwijd verbeteren.

Logo AED Solutions