Missie
Ieder mens heeft recht op adequate hulpverlening in acute noodsituaties. RescueMate/AED Solutions stelt iedereen in staat deze hulp te verlenen tot de tijd dat de professionele hulp het kan overnemen.

Visie
RescueMate/AED Solutions streeft naar een (hart)veilige en adequate hulpverlenende werk- en leefomgeving voor zowel de zakelijke als particuliere markt en wil de overlevingskans na een plotselinge hartstilstand wereldwijd verbeteren.