Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & het milieu

AED Solutions werkt volgens de ISO 26000 normering aan MVO. Wij houden in al onze bedrijfsprocessen rekening met Triple P; People, planet, profit.

People
AED Solutions heeft het welzijn van haar medewerkers en de maatschappij in zijn geheel hoog in het vaandel staan. Wij werken o.a. veel met gemeenten samen om de woonomgeving “Hartveilig” te maken. AED solutions ondersteunt evenementen van o.a. het Ned. Rode Kruis door de uitleen van AED’s. De verbandmaterialen die over datum zijn, gaan naar Stichting Jeugd EHBO doe je zo. Aan een aantal goede doelen schenken wij apparatuur en reanimatiepoppen.

Planet
Onze bedrijfsactiviteiten vinden binnen de ecologische randvoorwaarden plaats. Er wordt op energieverbruik gelet, afval wordt gescheiden ingezameld en productieprocessen zijn zo zuinig mogelijk. Iedere dag krijgen wij veel artikelen binnen, en er worden elke dag veel pakketten verzonden. Voor het inpakken van deze pakketten gebruiken we zoveel mogelijk gebruikte verpakkingsmaterialen om restafval te verminderen. In het milieuhandboek zijn meerdere voorbeelden omschreven. Indien gewenst kunnen wij u het handboek ter inzage geven.

Profit
AED Solutions kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van het bedrijf zelf, maar ook naar de economische effecten op de omgeving.
AED Solutions is een leerbedrijf voor stageplaatsen en werkt met studenten aan verschillende projecten. Daarnaast is AED Solutions sponsor van verschillende goede doelen. Zoals de Roparun, de Rode Kruis Bloesemtocht, Tour du ALS en het Wereldrecord reanimeren en defibrilleren van de Nederlandse Hartstichting. Hier heeft AED Solutions de 750 reanimatiepoppen en 750 AED trainers geleverd.

Logo AED Solutions