De oefeningen die RescueMate/AED Solutions aanbiedt, past bij de geoefendheid van de BHV’ers. Er wordt gekeken naar de aanwezige risico’s en het ontruimingsplan / bedrijfsnoodplan van de betreffende vestiging. RescueMate/AED Solutions kan de oefeningen opbouwen van een eenvoudige oefening naar een zeer complexe oefening. De fase waarin geoefend zal worden is afhankelijk van de kennis en kunde van de BHV ploeg. Wij hebben een Table-Top oefening ontwikkeld waarbij getraind kan worden in verschillende scenario’s.Tijdens de oefeningen wordt een actieve inzet van de BHV-ploegen verwacht. Er zal geoefend worden in de taken die de ploegleden dienen te beheersen. Van de BHV-ploeg wordt verwacht dat zij het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Dit zal per niveau verschillen.

Evaluatie
» RescueMate/AED Solutions schrijft de evaluatie en managementrapporten.
» Bij de oefeningen zijn waarnemers van verschillende disciplines aanwezig (afhankelijk van de fase waarin geoefend wordt). De waarnemers zullen de taak objectief en meetbaar weergeven.

De oefeningen kunnen bestaan uit een Table-top oefening, ontruimingsoefening en bijvoorbeeld BHV-oefeningen.

Interesse of meer informatie?
Neem contact met ons op.

Ontruimingsoefening

Omschrijving Tijdsduur en kosten
Soort oefening: In overleg en afhankelijk van de organisatie
Beoordeling: Door een waarnemer/veiligheidsdeskundige en indien nodig met extra waarnemers

 

Bekijk ook
» RescueMate BHV basisopleiding
» RescueMate BHV herhalingsopleiding
» Instructeur Eigen Organisatie
» Hulpverlener reanimatie (BLS) en AED
» Instructeur reanimatie (BLS) en AED
» EHBO Cursus
» Maatwerktrainingen
» Meest gestelde vragen