Reanimatieonderwijs
Wekelijks krijgen ruim 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Als er binnen 6 minuten na een hartstilstand gestart wordt met reanimeren, is de kans op overleven het grootst. Op dit moment overleeft een op de vier slachtoffers een reanimatie. Dit percentage kan nog verder groeien als meer omstanders kunnen reanimeren.Samen met scholen in het middelbaar onderwijs wil de Hartstichting zoveel mogelijk jongeren leren reanimeren. Door binnen 6 minuten 112 te bellen, te reanimeren en te defibrilleren met een AED kunnen jaarlijks 2500 levens gered worden!

De Hartstichting heeft een lespakket samengesteld dat aansluit bij verschillende vakken en onderwerpen: biologie, lichamelijke opvoeding, verzorging, maatschappijleer, welzijn, veiligheid, burgerschap. In dit lespakket bevindt zich een digitaal lesprogramma (6-minuten les) voor de leerlingen, een instructeurscursus voor docenten, een reanimatie App, een certificaat van de Hartstichting en een optionele theatervoorstelling: ‘Raphaël’, als start van de reanimatielessen.
Voor de instructeurscursus en het lesprogramma voor de leerlingen heeft RescueMate samen met de Hartstichting kant-en-klare lespakketten samengesteld met oefenmaterialen zoals reanimatiepoppen en AED trainers. Het is voor een school mogelijk om deze oefenmaterialen te kopen of te huren.

Bestellen of huren?
Kijk op www.bestelprestan.nl om trainingsmateriaal voor uw school te kopen of te huren

PrestanLespakket