Of het nu gaat om AED’s, reanimatiepoppen, reanimatie- en AED trainingsmateriaal, BHV-producten, crisismanagement of advies. AED Solutions biedt een totaalpakket producten en diensten aan om bedrijven optimaal voor te bereiden op noodsituaties en acute ziektebeelden van personen. Elk bedrijf of organisatie, groot of klein, vraagt om een eigen aanpak en een andere inrichting van de BHV-organisatie. Ook voor hartveilig projecten, gemeenten, woonbuurten of zelfs privésituaties geven wij advies en bieden oplossingen.