Bij calamiteiten moet de veiligheid van de aanwezigen, de verzorging van gewonden, de inboedel, het vastgoed en de bedrijfseconomische belangen zijn gewaarborgd. Eveneens moet het continueren of het zo snel mogelijk herstellen van de bedrijfsprocessen zijn gewaarborgd. Om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen is het gewenst om een goede BHV-organisatie op te zetten. De BHV-organisatie dient aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wanneer de BHV-organisatie aan alle wettelijke eisen voldoet dient deze zo te worden aangepast dat ze op maat gemaakt is voor de organisatie.

Een onderdeel van het BHV-plan is het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn in het geval van:
» Brand
» Ontploffing
» Wateroverlast
» Ongeval
» Bommelding
» Letsel

Naast de te nemen maatregelen zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het bedrijf vastgelegd en bekend gemaakt.
Via een uitgebreide scan van uw BHV-organisatie, gebaseerd op de RI&E brengt AED Solutions het bedrijf in kaart. Daarna wordt door onze veiligheidskundige een inrichtingsadvies bedrijfshulpverlening geschreven. Waarna het bedrijfsnoodplan en de ontruimingsplattegronden geoptimaliseerd of voor u geschreven worden.

Meer informatie?
Neem contact met ons op

Logo AED Solutions