Elk bedrijf is anders. AED Solutions stemt in nauw overleg, de bedrijfshulpverlening uitvoerig af op bedrijfsspecifieke risico’s en werkprocessen binnen uw bedrijf. AED Solutions verzorgt maatwerktraining op uw eigen locatie. Dit zijn ontruimingsoefeningen maar ook BHV trainingen toegesneden op de BHV-organisatie van uw bedrijf.

In deze maatwerktraining wordt op wens van de klant gebruik gemaakt van de producten en diensten van het RescueMate-platform.

Bekijk ook
» RescueMate basisopleiding BHV
» RescueMate herhalingsopleiding BHV
» Instructeur Eigen Organisatie
» Hulpverlener reanimatie (BLS) en AED
» Oefeningen
» Meest gestelde vragen