Verbetert overlevingskans tot wel 70% door continue reanimatie!

Volgens de ERC-richtlijnen kan de overlevingskans tot wel 70% worden verbeterd wanneer omstanders reanimatie toedienen met minimale pauzes, en wanneer zij met behulp van een AED binnen 3-5 minuten (of vóór de professionele hulpverlening ter plaatse is) een schok toedienen. LIFEPAK CR2 is de enige AED die borstcompressies toestaat tijdens het ECG-ritmeanalyse waardoor pauzeren tussen reanimatie en defibrillatie wordt beperkt. Dit verbetert de overlevingskansen aanzienlijk. De pauzes worden zelfs geëlimineerd als er een niet-schokbaar ritme wordt waargenomen.

 

 

 

  • Staat borstcompressies toe tijdens de analyse van het ECG-ritmeanalyse
  • Metronoom geeft de hulpverlener reanimatiebegeleiding
  • Universele elektroden voor kind- en volwassenreanimatie
  • Detecteert achtergrondgeluid en past het volume aan de omgeving aan
  • Hoogst beschikbare energie tot 360 J
  • De AED-status kan op afstand worden uitgelezen 
  • AED-responssysteem voorkomt onnodige vertragingen

Bekijk meer informatie