Elke week krijgen ongeveer 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vaak in en rond het huis. Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. De enige kans op overleven is als omstanders snel hulp bieden.

De Hartstichting wil dat de overleving na een hartstilstand in heel Nederland 25% wordt. Dat kan alleen als overal binnen 6 minuten gereanimeerd wordt. Daarvoor is een landelijk dekkend reanimatieoproepsysteem nodig met voldoende aangemelde AED’s en voldoende burgerhulpverleners die kunnen worden opgeroepen als de 112 meldkamer een melding krijgt van een hartstilstand.
Bron: Hartstichting

Reanimatieonderwijs op school
De Hartstichting biedt middelbare scholen een uitgebreid lesprogramma (6-Minutenles) voor het geven van reanimatieles. Zo leert onze jeugd hoe te handelen bij een hartstilstand en hoe levens te redden. Het lesprogramma vindt plaats op school en kan bijvoorbeeld gegeven worden tijdens vakken als Biologie, Lichamelijke Opvoeding, Maatschappijleer, Verzorging of bij een projectweek in het kader van Burgerschapsvorming.

Door het volgen van de 6-Minutenles van de Hartstichting leren de jongeren in 2 tot 4 lesuren wat ze moeten doen bij een hartstilstand. Ze leren borstcompressies toepassen, mond-op-mondbeademing geven en een AED te bedienen. Zo zijn ze goed voorbereid en weten ze hoe ze in actie moeten komen als ze werkelijk getuige zijn van een hartstilstand. Nieuw is de serious game Held, waarmee de leerlingen op een leuke en uitdagende manier de theorie van het reanimeren leren.

Instructeurscursus
6 leerkrachten van de school krijgen een instructeurscursus volgens de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) om opgeleid te worden tot reanimatie-instructeur. Na de cursus zijn de leerkrachten ‘kandidaat’ reanimatie-instructeur en mogen zij voortaan zelf reanimatielessen (6-minutenles) geven aan de leerlingen op school.

Samenwerking RescueMate bv en de Hartstichting
Sinds 1 juli is RescueMate aanspreekpunt en opleider van het project ‘Reanimatieonderwijs op School’ van de Hartstichting. RescueMate verzorgt sinds het begin van dit project (juni 2014) de instructeursopleidingen en verhuurt/verkoopt lesmateriaal aan scholen. Vanwege deze instructeursopleidingen heeft RescueMate al contact met alle scholen die betrokken zijn bij Reanimatieonderwijs op School. Voor scholen is het prettig en duidelijk om één aanspreekpunt voor het project te hebben. Daarom heeft de Hartstichting besloten om het logistieke proces en al het contact met scholen aan RescueMate over te dragen.

Meer weten of aanmelden Reanimatieonderwijs op school.